Souhlas se zpracováním osobních údajů

(1) Udělujete tímto společnosti 3group, s. r. o., se sídlem Úvoz 422/47, Brno, PSČ 602 00, IČO: 28302923, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudem v Brně, oddíl C, vložka 59872, emailový kontakt: info@3group.cz (dále jen „Správce”) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • název společnosti,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt.

(2) Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (objednávky, poptávky) a zodpovězení dotazů.
(3) Doba zpracování osobních údajů jsou tři roky od udělení souhlasu.
(4) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@3group.cz.

(5) Poskytovatelé softwaru a informačních systémů mohou zpracovávat osobní údaje pouze ze souhlasem Správce.
(6) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.